Verwerkersovereenkomst

Persoonsgegevens binnen de AVG

In de AVG is het verwerken van persoonsgegevens op minimaal één van de zes grondslagen toegestaan:

  1. Het is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
  2. Er is expliciete toestemming van de betrokken persoon
  3. Er is sprake van een gerechtvaardig belang
  4. Er is sprake van een vitaal belang
  5. Er is sprake van een algemeen belang
  6. Er is sprake van een wettelijke verplichting

Hiervoor is een Verwerkersovereenkomst prettig en vereist.

Lees en teken hier een Verwerkersovereenkomst met Quarto

In de Verwerkersovereenkomst spreken we met elkaar af hoe wij de privacy van jou en de medewerkers in je organisatie borgen, waar en wanneer van toepassing.

Lees en download hier de Verwerkersovereenkomst met Quarto.

Met het aparte Tekenblad kun je de Verwerkersovereenkomst tijdig met ons afsluiten. Doe dit in elk geval voor 25 mei 2018!

Bij Quarto is je privacy goed geregeld!