Q-BlackBox

Voor België: Q-BlackBox

Voor de horeca (en daarmee ook de catering) in België, verplicht de overheid het gebruik van een Geregistreerd Kassa Systeem (GKS). Dit is een kassasysteem waaraan een zogenaamde Fiscale Data Module (FDM) gekoppeld is. In deze module wordt elke kassahandeling op een onuitwisbare manier geregistreerd. De fiscus kan deze gegevens vervolgens op een eenvoudige manier controleren.

Met onze Q-BlackBox bieden we je een gecertificeerde totaaloplossing: kassa, randapparatuur, backoffice en natuurlijk de FDM zelf.

Met onze eigen Belgische vestiging hebben we veel kennis opgebouwd over specifieke vraagstukken

Ook een gecertificeerde totaaloplossing in uw catering omgeving? Ga eens een gesprek aan met onze specialist voor de Belgische markt. Deze kent alle ins en outs van wetgeving en kan vertellen op welke wijze onze systematiek kan bijdragen aan jouw vraagstukken.