MVO en Kwaliteit

De maatschappij kan op ons rekenen

We hoeven niet meer uit te leggen hoe belangrijk ons milieu is. Wij dragen de aarde over aan onze kinderen. We nemen daarom bij ons ondernemen alle maatregelen om onze omgeving zo min mogelijk te belasten. Bijvoorbeeld door inzet van bedrijfsauto’s in een lage energieklasse. Een efficiënte planning van serviceritten en vergaderingen. Overleg in de vorm van een web-conference. Met ons ERP- en boekhoudsysteem streven we ernaar zo veel mogelijk handelingen digitaal plaats te laten vinden. Bij de inkoop van hardware, kassarollen en noem maar op, stellen we bijpassende eisen aan onze toeleveranciers. Ook bij de ontwikkeling van onze applicaties, houden we rekening met ons milieu. Bijvoorbeeld met inzichten waarmee verspilling van grondstoffen voorkomen kan worden. Ook geautomatiseerde maaltijd-besteloplossingen, gekoppeld aan digitaal afrekenen of automatisch doorbelasten, voorkomen allerlei losse papierstromen. Dat daardoor meteen de kans op fouten en dubbel werk afneemt, is evident.

Kwaliteit en normeringen

Je hoeft de krant maar open te slaan, het journaal maar aan te zetten; regelmatig worden we geconfronteerd met situaties waarbij vertrouwelijke gegevens letterlijk op straat gevonden worden. Dat wil je niet en dat willen je gasten al helemaal niet. Quarto heeft veel geld geïnvesteerd in de veilige opslag en beheer van data. De Questor-ONLINE beheeromgeving draait in ISO27001-gecertificeerde datacenters en kent een beschikbaarheid van ruim 99,8%. Deze systemen worden 24/7 gemonitored. Het is dus prettig om te weten dat je je gasten kunt verzekeren dat je ook hun veiligheid goed geregeld hebt.

Onafhankelijk toetsbare kwaliteit voeren we door in onze dagelijkse disciplines. ISO, ISA en NEN-normeringen voor bedrijfsprocessen, Prince II bij de projectimplementaties en Vca-certificeringen bij onze technici. Op dit moment staat bijvoorbeeld alweer het onderzoek naar en de conformering aan de Europese Privacy-Verordening 2018 op onze kwaliteits- agenda.

Een certificaat of normering krijg en behoud je alleen als je je hierop periodiek laat toetsen door onafhankelijke keuringsinstanties als bijvoorbeeld de KIWA, TNO of gelijkwaardig.

Centraal gehoste software, veilig en altijd beschikbaar!

Zorg voor milieu en kwaliteit zijn geen kosten, maar zinvolle investeringen

Leveranciers hebben nogal eens de neiging milieumaatregelen en kwaliteitsnormeringen te bestempelen als kostenverhogende maatregelen door de overheid. Gelukkig zien juist klanten de toegevoegde waarde hiervan en snappen zij dat dit zinvolle, toekomstgerichte investeringen zijn. Bij Quarto zien we een steeds verder toenemende bereidheid van onze klanten om naar rato mee te betalen aan de investeringen die wij doen via de verkooprijzen van onze oplossingen. We hebben voldoende voorbeelden van klanten die door gebruik te maken van onze gecertificeerde oplossingen en organisatie ook de kwaliteit van hun eigen bedrijfsvoering verder hebben verhoogd. Het oordeel is unaniem dat deze strategie van waarde toevoeging verreweg de beste is voor de langere termijn.