Quarto ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd!

Posted on 05 oktober, 2018 door marc Fahrner

Tags:

Met het ISO 27001 certificaat gaan we je nog beter van dienst zijn

Op 25 september 2018 kreeg Ronald van der Wal, projectleider ISO, het verlossende telefoontje van Duijnborgh Certification; Quarto mag het ISO27001/NEN-7510 certificaat definitief in ontvangst nemen. De kroon op een periode van heel veel inzet door alle geledingen binnen Quarto. Maar vooral een beloning voor het streven om ons bedrijf een steeds betere dienstverlener te maken voor onze klanten.

Brede motivatie is de basis

In een eerdere blog, aan het begin van onze ISO-reis, hebben we uitgelegd wat ISO en NEN inhouden en wat jij er als klant nu echt aan hebt. Nu kunnen we trots melden dat we geslaagd zijn!

De belangrijkste overtuiging in de afgelopen maanden: een ISO-certificering slaagt alleen als je organisatie breed gemotiveerd bent om je klanten optimaal van dienst te zijn. Niet voor een logo op je website of onder je offertes en briefpapier. Begin er dan niet eens aan.

Dat dit bij ons wel goed zit werd tijdens de audit al snel duidelijk: de Auditors merkten op dat het ISO traject duidelijk breed gedragen werd binnen de organisatie.

Ja, dit zijn ze!

Ja, dit zijn ze!

Eigen resources, tijd en goede begeleiding

Naast motivatie moet je ook tijd en resources vrijmaken. Manager Projecten, Ronald van der Wal (inmiddels ook Security Officer) heeft deze rol met veel enthousiasme op zich genomen. Daarbij hebben wij een goede begeleiding ook als heel belangrijk ervaren. In ons geval hebben we met Drs. Eugenie Verhaar van Informatiebeveiligingdoejezo een uitstekende sparringpartner in huis weten te halen. Zij heeft ons geholpen te komen tot ons ISMS (Information Security Management System).

Op 17 en 18 september hebben we "praktijkexamen" gedaan. Hierbij zijn we door Lead Auditor Teun Tonino en IT Auditor Edin Golotic van Duijnborgh Certification grondig getoetst. Op 25 september is de certificering officieel toegekend en deze week zijn de certificaten officieel overhandigd!

Projectleider Ronald van der Wal, Directie Gerrit de Jong en Walter Goezinnen, krijgen het certificaat uit handen van Auditor Edin Golotic

Projectleider Ronald van der Wal, Directie Gerrit de Jong en Walter Goezinnen, krijgen het certificaat uit handen van Auditor Edin Golotic

ISO dwingt je tot doorpakken, maar dat wil je ook

Een ISO-certificering is een momentopname en een certificaat is maar een jaar geldig. Dat zorgt dat je continu moet blijven werken op de ingezette wijze en je hierin voortdurend blijft zoeken naar verdere verbetering van je dienstverlening naar je klanten. Zolang je de de ISO en NEN-certificering draagt, volgt jaarlijks een audit, waarbij je praktijkprocessen en ISMS telkens worden getoetst.

Natuurlijk zijn we trots op het behaalde resultaat, maar het belangrijkste is dat we er oprecht van overtuigd zijn dat dit bijdraagt aan een nog verdere verbetering van de dienstverlening aan onze klanten. Want dat is het echte doel!

Ronald trots met de certificaten

Ronald trots met de certificaten