Heeft u al een Verwerkersovereenkomst met ons?

Posted on 25 april, 2018 door Marc Fahrner

Tags:

Op 25 mei aanstaande treedt de AVG in werking; wij zijn er klaar voor. U ook?

De AVG heeft twee belangrijke consequenties:

  • Versterking en uitbreiding van privacy-rechten
  • Meer verantwoordelijkheden en verplichtingen voor organisaties, dus ook voor ons als Quarto.

De AVG en je Privacy

In de AVG is het verwerken van persoonsgegevens op minimaal één van de zes grondslagen toegestaan:

  1. Het is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
  2. Er is expliciete toestemming van de betrokken persoon
  3. Er is sprake van een gerechtvaardig belang
  4. Er is sprake van een vitaal belang
  5. Er is sprake van een algemeen belang
  6. Er is sprake van een wettelijke verplichting

Iedere persoon in onze database heeft privacy-rechten. Een belangrijke consequentie van de AVG is dat deze rechten worden versterkt en uitgebreid. Wij -als verwerkingsverantwoordelijke- zijn om die reden verplicht om deze rechten te waarborgen. Het gaat onder meer om het recht op informatie, vergetelheid, verzet en rectificatie.

Nieuw onder de AVG is bijvoorbeeld het recht op vergetelheid. Alle persoonsgegevens moeten dan volledig worden verwijderd, alsof de persoon niet bestaan heeft in het systeem. Ook dit leggen we met elkaar vast.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Verwerkersovereenkomst

Binnen de AVG verandert de (WBp) Bewerkersovereenkomst in Verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst spreken we met elkaar af hoe wij de privacy van jou en de medewerkers in je organisatie borgen, waar en wanneer van toepassing.

Sluit tijdig een Verwerkersovereenkomst met ons af!

Lees en download hier de Verwerkersovereenkomst met Quarto.

Met het aparte Tekenblad kun je de Verwerkersovereenkomst tijdig met ons afsluiten. Doe dit in elk geval voor 25 mei 2018!

Onze Verwerkersovereenkomst: Samen borgen we je Privacy!